Personuppgifter
Personnummer 
Ange ditt 10-siffriga personnummer (ÅÅMMDDNNNN).
Förnamn 
Du måste ange ditt förnamn.
Efternamn 
Du måste ange ditt efternamn.
Adressuppgifter
C/o-adress
Fylls endast i om du är inneboende/hyr i 2:a hand och gäller namnet på lägenhetsägaren.
Gatuadress 
Postnummer/ort 
Har du ett nytt postnummer kan det orsaka problem vid signering av din medlemsansökan. Kontakta i så fall oss på 08-402 40 00 / medlem(at)forsvarsforbundet.se så hjälper vi dig!
Land 
Kontaktuppgifter
E-postadress 
Ange med fördel din privata e-postadress. Uppgiften är obligatorisk. Saknar du e-postadress kan du ansöka via pappersblanketten. Du hittar den här på webbplatsen under "material - blanketter".
Mobilnummer 
Uppgiften är obligatorisk. Saknar du telefonnummer eller om du inte vill uppge det kan du ansöka via pappersblanketten. Du hittar den här på webbplatsen under "material - blanketter".
Arbetsplats
Myndighet 
Är du tidvis tjänstgörande? Kontakta i så fall oss på 08-402 40 00 / medlem(at)forsvarsforbundet.se så hjälper vi dig!
Lön 
Fyll i din lön, kronor per månad innan skatt.
Om ditt medlemskap
Medlemskap från 
Ange den månad då du önskar att ditt medlemskap ska starta.
Godkännande